Algemene voorwaarden

Het programma

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele Biespasprogramma (‘het programma’) van Nationaal Park De Biesbosch. Elke deelname aan het programma leidt tot acceptatie hiervan. De Biespas, accounts en voordelen – in welke vorm dan ook – die worden uitgegeven, blijven eigendom van Nationaal Park De Biesbosch (“NPDB”). NPDB behoudt te allen tijde het recht om op enig moment het programma te beëindigen en/of de algemene voorwaarden ervan te wijzigen.
 2. Inkomsten voortvloeiend uit dit programma (o.a. aanschaf/verlenging Biespas) komen ten gunste aan Stichting Biesbosch Streekfonds.
 3. Het Biesbosch Streekfonds voldoet aan de ANBI-voorwaarden. Stichting Biesbosch Streekfonds staat geregistreerd onder de volgende gegevens:Dossiernummer ANBI: 85 584
  Fiscaalnr. en RSIN nr.: 8520.48.907
  KvK nr. 56267452
 4. Alle pashouders van het programma dienen ouder te zijn dan 18 jaar.
 5. De Biespas mag, in welke vorm ook, niet overgedragen of gekopieerd worden en mag alléén gebruikt worden door degene wiens naam bij de NPDB geregistreerd en gekoppeld is aan de pas.
 6. Biespashouders mogen maximaal één account per persoon hebben. NPDB behoudt te allen tijde het recht een extra account te weigeren, samen te voegen en/of af te sluiten.
 7. Jouw Biespas is persoonlijk. We geven geen extra Biespassen uit op eenzelfde account, tenzij er sprake is van verlies/diefstal/defect. Familie en vrienden staat het natuurlijk vrij zelf een Biespas aan te schaffen.
 8. De Biespas, accounts, en voordelen kunnen niet overgedragen, gekocht of op enige manier geruild worden.
 9. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 december 2016 en worden beheerd en verklaard in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Enig geschil zal door een Nederlandse, bevoegde rechter beslist worden. NPDB behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen om regelgeving, juridische, zakelijke of beleidsredenen. Pashouders die blijven participeren in het programma na een dergelijke wijziging geven hiermee aan akkoord te gaan met de aangepaste algemene voorwaarden.
 10. De meest actuele algemene voorwaarden zijn te allen tijde terug te vinden op de website en/of aan te vragen bij de servicedesk.
 11. Voor vragen en/of klachten over de Biespas kun je contact opnemen met de servicedesk van NPDB (De Biespas, Postbus 9769, 3506 GT Utrecht) via info@biespas.nl.

Aankoop Biespas

 1. Het programma is uitsluitend toegankelijk voor consumenten. Wel mag de Biespas zakelijk aangekocht worden met als doel deze cadeau te doen aan consumenten (werknemers, relaties).
 2. De Biespas kan online worden aangeschaft voor €15,- via de website www.biespas.nl. Deze prijs is exclusief bijkomende handling en verzendkosten.
  Tevens is de Biespas offline te verkrijgen via diverse verkooppunten. Een actueel overzicht van de verkooppunten zijn terug te vinden op www.biespas.nl/verkooppunten.

Retourneren Biespas

 1. Bij een online aankoop is het mogelijk de Biespas binnen 14 dagen na aankoop te retourneren. Hierbij moet de verpakking onaangebroken en onbeschadigd zijn. Indien voldaan wordt aan deze voorwaarden, wordt het aankoopbedrag teruggestort naar de koper van de pas.
 2. Bij een offline aankoop gelden de algemene voorwaarden van het verkooppunt m.b.t. het retourneren van de Biespas.

Activeren

 1. Om optimaal gebruik te maken van de voordelen van het programma, dienen pashouders hun Biespas te activeren. Pashouders die problemen ondervinden gedurende dit proces kunnen hiervoor contact opnemen met de servicedesk.
 2. Voor het programma activeer je jouw profiel via de website biespas.nl. Het is tevens mogelijk een fysiek activatieformulier in te sturen. Dit formulier wordt meegeleverd in het Biespasdoosje.

Voordelen

 1. NPDB behoudt zich het recht voor om het aantal voordelen dat in het programma wordt aangeboden te wijzigen. Indien dit het geval is, zullen we de pashouders hierover op de website informeren.
 2. Het voordeel en de bijpassende voorwaarden die je als Biespashouder kunt boeken, verschillen per aanbieder. Lees de voorwaarden per aanbieder zorgvuldig door voordat je er gebruik van maakt. Klik op ‘voordeel’ en vervolgens op de betreffende aanbieder om de voorwaarden te lezen.
 3. De Biespas voordelen zijn niet inwisselbaar voor contanten. Aanbiedingen of voordelen zijn niet geldig in combinatie met andere (al dan niet buiten het programma vallende) aanbiedingen of acties.
 4. NPDB is niet verplicht de voordelen per post te versturen.
 5. Aan voordelen kunnen specifieke voorwaarden vastzitten. Als dit het geval is, wordt dat op de website duidelijk gecommuniceerd.
 6. Bij het overlijden van een direct familielid en tevens Biespashouder, kunnen familieleden de Biespas voordelen verkrijgen door middel van een schriftelijk verzoek aan de servicedesk, met daarbij vermeld de pashoudergegevens van de overledene.

  Deelname, duur & machtiging

 7. Biespassen zijn slechts één jaar geldig. De ingangsdatum is de activatiedatum en de pas loopt automatisch af. Na een jaar kan de Biespas worden verlengd. Dit gebeurt door het afgeven van een doorlopende automatische machtiging van (ten minste) €15,-.
 8. Biespassen die niet binnen één jaar na uitgifte geactiveerd zijn, worden gedeactiveerd waardoor activatie niet meer mogelijk is.
 9. Op verzoek van de Biespashouder kan de pas per direct worden stopgezet. Hiervoor is het noodzakelijk dat de pashouder telefonisch contact opneemt met de servicedesk. Een schriftelijk verzoek wordt niet in behandeling genomen.
 10. Een succesvolle incasso verlengt de Biespas automatisch met één jaar en vinden jaarlijks plaats tot wederopzegging.
 11. Het stopzetten van een doorlopende machtiging (lees: verlenging Biespas) is mogelijk. Hiervoor is het noodzakelijk dat de pashouder telefonisch contact opneemt met de servicedesk. Een schriftelijk verzoek wordt niet in behandeling genomen.
 12. Het stopzetten van een automatische machtiging zorgt voor een stopzetting van de Biespas één jaar na het laatste succesvolle incassomoment.
 13. Op nadrukkelijk verzoek van de Biespashouder is het mogelijk een Biespas (al dan niet verlengd door een automatische incasso) per direct te beëindigen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de pashouder telefonisch contact opneemt met de servicedesk. Een schriftelijk verzoek wordt niet in behandeling genomen.
 14. Het veilig bewaren van de Biespas is de verantwoordelijkheid van de pashouder. Dit geldt ook voor de persoonlijke gegevens, zoals inlognaam en wachtwoord, van het online account. NPDB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies. In geval van verlies, diefstal of het niet goed functioneren van de Biespas kan de pashouder via de servicedesk een vervangende pas aanvragen.
 15. Indien de Biespas is verlopen en er geen machtiging actief is, wordt de pashouder uitgesloten van verdere deelname.

Aansprakelijkheid

 1. NPDB noch haar partners kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen van (volledige) korting. Noch dragen zij verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het producten- en/of dienstenaanbod van de deelnemende aanbieders.
 2. NPDB noch haar partners zijn aansprakelijk wanneer bepaalde informatie achterhaald of foutief blijkt te zijn bij publicatie, gedurende de geldigheidsperiode en/of door druk- en/of zetfouten.
 3. NPDB en haar partners streven ernaar de inhoud van de website zorgvuldig samen te stellen. Niettemin kunnen NPDB en haar partners niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie en aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door gebruik van de website of de hierop aangeboden informatie.

Gegevens & privacy

 1. Pashouders dienen persoonsgegevens op te geven en NPDB te informeren in geval van wijzigingen. Gegevens worden vertrouwelijk en conform de wet behandeld en niet ter beschikking gesteld aan derden. Biespas is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hier staat geregistreerd welke persoonsgegevens in het kader van het programma worden verwerkt, hoe en voor welke doeleinden. NPDB is niet verantwoordelijk voor eventuele consequenties ten gevolge van onjuiste persoonsgegevens en behoudt zich het recht voor accounts te deactiveren, wanneer duidelijk blijkt dat de gegevens niet langer kloppen.
 2. Het is NPDB toegestaan de uitgifte, het intrekken of annuleren van een Biespas, het account of voordelen – in welke vorm dan ook – te weigeren. Tevens is het NPDB te allen tijde toegestaan een pashouder uit het programma te verwijderen wanneer er voldoende overtuiging is op één van onderstaande punten:
  1. Enig misbruik of poging tot misbruik van het programma.
  2. Enige schending of poging tot schending van deze Algemene Voorwaarden en/of voorwaarden die mogelijk verband houden met het programma.
  3. Enig gedrag richting het programma of NPDB dat te maken heeft met diefstal, wangedrag, beledigend of agressief gedrag of het verschaffen van foute of misleidende informatie.
 3. Het is pashouders te allen tijde toegestaan het programma te verlaten. Bij het verlaten van het programma vervalt het recht op de voordelen uit het programma.
 4. Privacy is zeer belangrijk voor ons. Wij zullen dan ook vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke informatie die met ons wordt gedeeld. Desalniettemin gebruiken wij de aan ons ter beschikking gestelde informatie graag om pashouders te informeren over ons programma. Dit doen wij door onder andere nieuws, evenementennieuws, promoties, aanbiedingen, nieuwe producten en speciale activiteiten rondom NPDB en de Biespas te delen. Wij informeren via email, post, sms, website, app of telefoon, afhankelijk van wat de voorkeur heeft. NPDB heeft als doel het programma en de bijbehorende dienstverlening continu te verbeteren en daarom zoeken we periodiek contact ten behoeve van feedback of onderzoeksdoeleinden. Hiertoe zijn pashouders uiteraard niet verplicht en het beperken van contact of eindigen van het lidmaatschap kan op elk moment doorgevoerd worden door contact op te nemen met de servicedesk van NPDB:

  De Biespas
  Postbus 9769
  3506 GT Utrecht
  info@biespas.nl